Wycena firmy – w jakich celach się ją robi

Po co i w jaki sposób się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa
Często spotykaną praktyką w działaniu dużej ilości firm jest przeprowadzenie ich szczegółowej wyceny. Można to zrobić paroma sposobami, spośród których najbardziej popularne są trzy, czyli porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z nich w zupełnie inny sposób podchodzi do kwestii wyceniania i wykorzystuje inne wskaźniki, dlatego też w każdym przypadku należy dobrać taką, która najlepiej się sprawdzi. Przy podejściu porównawczym ogólna wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o inne podmioty, które są podobnej wielkości i funkcjonują w takiej samej branży. Z kolei wycena przedsiębiorstwa majątkowa gromadzi wszystkie aktywa firmy, odejmuje od nich pasywa i ta różnica jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach najlepiej będzie się sprawdzać dochodowe podejście, w którym końcowa wartość firmy jest szacowana na podstawie spodziewanych dochodów. Wyceny wykonuje w dużej ilości przypadków. Czasami będą o nie prosić banki, wykonuje się je również przy sprzedaży albo emitowaniu pakietu akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.